อยุธยา หรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

"ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา"

เสน่ห์เมืองเก่า... พระนครศรีอยุธยา

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือเรียกสั้นๆ ว่า " อยุธยา " ตั้งอยู่ในภาคกลางเป็นเมืองหลวงเก่าของไทย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1893 โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง หรือ สมเด็จพระราคมธิบดีที่ 1 ในเวลา 417 ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีกษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง นับเป็นราชธานีของไทยที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย

     อยุธยา หลายคนรู้จักดี ด้วยประวัติครั้นเมื่อเป็นราชธานีเก่าแก่กว่า 700 ปี ได้รับจาก UNESCO เป็น มรดกโลก มีวัดและสถานที่ทางประวัติศาสตร์นับร้อยแห่ง

แนะนำ:>> โปรแกรมเที่ยวอยุธยา

เส้นทางที่ 1 ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา
เส้นทางที่ 2 ย้อนรอยอดีต อยุธยา

จอง ที่พักอยุธยา ราคาถูก