อยุธยา » โปรแกรมท่องเที่ยว » เส้นทางที่ 1 ลัดกรุงเก่า ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

เส้นทางที่ 1  

ลัดกรุงเก่า ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

     ราชธานีเคยยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยแห่งนี้ ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกที่นี้เต็มไปด้วยวัดวาอาราม โบราณสถานแม้เหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็มิอาจบดบังความเกรียงไกรของอยุธยาในอดีตที่ไร้กาลเวลาลงได้

เส้นทางที่ 1 ลัดกรุงเก่า ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

รู้ก่อนเที่ยว
ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีก หน้า
วัดใหญ่ชัยมงคล  เปิดเช้าๆ ควรไปก่อนเที่ยง พอบ่ายก็หมดแล้ว
อุทยานประวัติศาสตร์พระศรีสรรเพชญ์ 
วัดพระศรีสรรเพชญ์ คือไฮไลท์สำคัญในการเที่ยวอยุธยา
วัดไชยวัฒนาราม  เปิด 09.30 น.-16.30น.  เสียค่าเข้าชม  10 บาท สำหรับคนไทย
วัดเก่าๆในอยุธยา ส่วนใหญ่วัดที่ไม่มีภิกษุจำวัดจะปิดตอนห้าโมงเย็น

โปรแกรมเที่ยว

     เริ่มต้นที่วัดพนัญเชิง ต่อที่วัดใหญ่ชัยมงคล แวะกินก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกหน้าวัด ไหว้พระที่วัดธรรมิกราช วัดหน้าพระเมรุ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดธรรมาราม และ วัดท่าการ้อง ชมความอลังการของ วัดไชยวัฒนาราม สักการะหลวงพ่อดำที่วัดพุทไธศวรรย์ ปิดท้ายที่วัดมงคลบพิตร ดื่มด่ำกรุงเก่ายามเย็น มื้อค่ำที่ตลาดหัวรอ วันรุ่งขึ้น เดินทางไปตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม บางปะอิน

วัดธรรมิกราช  ชื่นชมความอลังการของวิหารหลวงที่เหลือเพียงซากเสาอิฐ

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร  

มาไหว้พระพุทธกษัตราธิราชเชื่อกันว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

วัดธรรมาราม 
เมื่อได้มาไหว้ จะมีมงคลด้าน ศีล สมาธิ และปัญญาในหารดำเนินชีวิต

วัดมงคลบพิตร 

สักการะหลวงพ่อมงคลบพิตร เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ใกล้ๆ กันคืออุทยานประวัติสาสตร์วัดพระศรีสรรเพชรญ์

วัดไชยวัฒนาราม  

ความรุ่งเรืองในอดีตที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งกลายเป็นตำนานให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม

วัดท่าการ้อง 

มีหลวงพ่อยิ้ม ที่โด่งดัง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และปรากฏในเรื่องขุนช้างขุนแผน

วัดหน้าพระเมรุ 

กราบพระพุทธนิมิตรพิชิตมารเพื่อความเจริญ รุ่งเรือง เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตราธิราชที่สมบูรณ์ งดงามมากที่สุดในปัจจุบัน

วัดใหญ่ชัยมงคล

เพื่อสิริมงคลแก่ชีวิตและมีชัยเหนือทุกสิ่ง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง

วัดพนัญเชิง

ไหว้หลวงพ่อโต หรือซำปอกงเพื่อความสำเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของการทำมาค้าขาย

วัดพุทไธศวรรย์

อยากสมหวังโดยเฉพาะเรื่องของการสอบเข้าทหาร-ตำรวจ ให้มาไหว้วัดนี้ และหากมีลูกหลานเจ็บป่วย ให้นำไปถวายเป็ลูกของพระเจ้าอู่ทอง เมื่อหายไข้แล้ว ให้ทำการแก้บน ด้วยการบวชถวายเมื่ออายุครบ

     ย่ำไปตามรอยทางที่บรรพชนเคยก้าวย่าง ผ่านเรื่องราวและเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ สงครามแห่งอดีตอาจเผากรุงศรีให้เหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ไม่อาจผลาญรากเหง้าแห่งวัฒนธรรม ที่ฝังรากหยั่งลึกให้มอดไหม้ไปได้เลย