อยุธยา ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่พักอยุธยา
(รหัสทางไกล 035)
   อำเภอพระนครศรีอยุธยา
  วรบุรี อโยธยา รีสอร์ท
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
89 หมู่ 11 ต.พระนครศรีอยุธยา  โทร. 02-1641001-6 ราคาห้อง 1,450 - 2,200 บาท
  โรงแรม กรุงศรีริเวอร์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
27/2 หมู่ 11 ถ.โรจนะ (ทางเข้าสถานีรถไฟ) โทร. 02-1641001-6 ราคาห้อง 1,450 - 2,200 บาท
  โรงแรมอโยธยา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
12 หมู่ 4 ถ.เทศบาลสาย 2 โทร.02-1641001-6 จำนวน 101 ห้อง ราคา 1,100-3,500 บาท
  อยุธยา ธานี
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
4/89 หมู่ 8 ต. หัวรอ ถ. อู่ทอง อยุธยา 13000 ราคา 950 - 1,050 บาท + อาหารเช้า โทร.02-1641001-6
  อู่ทองอินน์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
210 หมู่ 5 ถ.โรจนะ โทร.02-1641001-6 ราคา 1,177-3,296 บาท
  โรงแรมริเวอร์ วิว เพลส ก.35/5 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร 241729-30 จำนวน 100 ห้อง ราคา 1,500-2,200 บาท
  อาคารสวนหลวง ถ.โรจนะ (ภายในสถาบันราชภัฎ) โทร 245537 โทรสาร 245537 จำนวน 25 ห้อง ราคา 500-600 บาท
  โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล 75/5 ถ.โรจนะ โทร 335483-91 จำนวน 122 ห้อง ราคา 1,100-2,000 บาท
  โรงแรมเวียงฟ้า 1/8 ถ.โรจนะ โทร.241353, 243252 จำนวน 22 ห้อง ราคา 400-600 บาท
  ธงชัย เกสท์เฮ้าส 9/6 หมู่ 13 ต.ประตูชัย โทร. 245210 จำนวน 42 ห้อง ราคา 200-400 บาท
  นิว บี.เจ เกสท์เฮ้าส์ 19/29-33 ถ.นเรศวร โทร. 246046, 243980 จำนวน 19 ห้อง ราคา 100-120 บาท
  ที เอ็ม ที เกสท์เฮ้าส์ 14/9 ซอย ธกส ถ.นเรศวร จำนวน 10 ห้อง ราคา 100-120 บาท
  บี.เจ เกสท์เฮ้าส์ (บรรจง) ง. 16/7 ถ.นเรศวร   ซอย ธกส โทร. 251526 จำนวน 10 ห้อง ราคา 80-120 บาท
   มายเฮ้าส์ เกสท์เฮ้าส์ 59/8-9 ถ.โรจนะ (ใกล้โรงพยาบาลราชธานี) โทร. 335493-4 จำนวน 15 ห้อง ราคา 350-450 บาท
  โรสอินน์ 33/23 หมู่ 6 ถนนวัดพระญาติ โทร 212149-50 จำนวน 27 ห้อง ราคา 500 บาท
  บ้านไทยเกสท์เฮ้าส์ 23/1 ถ.จักรพรรดิ์ โทร. 242394 จำนวน 7 ห้อง ราคา 150 บาท
  พี. ยู. เกสท์เฮ้าส์ ง. 20/1 ซอย ธกส ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย โทร 251213 จำนวน 7 ห้อง ราคา 60-120 บาท
  บ้านเยาวชนหน้าวังฯ ท. 69/1 ต.ท่าวาสุกรี จำวนวน 3 ห้อง ราคา 500 บาท
  แพศรีทอง เกสท์เฮ้าส์ ข. 8/1 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร 246010 จำนวน 10 ห้อง ราคา 150-600 บาท
  อำเภอบางปะอิน  
  พระอินทร์ราชา 136 หมู่ 7 ต.เชียงรากน้อย โทร. 361081 จำนวน 20 ห้อง ราคา 400-600 บาท
  อำเภออุทัย  
  ไทยไท พาเลซ 19/1 หมู่ 2 กม. 72-73 ถ.สายเอเซีย โทร. 335986, 212238-40 จำนวน 122 ห้อง ราคา 600-1,500 บาท
  โรงแรมโรจนะ 64/6 หมู่ 1 ต.ธนู โทร. 335885-8 จำนวน 39 ห้อง ราคา 420-700 บาท
  โรงแรมมายการ์เด้นส์ 64/6 หมู่ 1 โทร 244191, 243688 จำนวน 49 ห้อง 500-700 บาท
  สยามอินน์ 64 หมู่  1 โทร 335466 จำนวน 25 ห้อง ราคา 200-500 บาท
  โรงแรมเทวราชธาริน น. 91 ถ.เลียบทางรถไฟ หมู่ 10 ต.กะมัง โทร 244139 จำนวน 102 ห้อง ราคา 900-1,200 บาท
  แกรนด์ การเด้นส์ รีสอร์ท 20/2 หมู่ 1 ถ.แยกวัดกะสังข์ ต.ธนู โทร 213688-9 จำนวน 20 ห้อง ราคา 500 บาท
  เรือนเดิม รีสอร์ท 28 ถ.สายเอเซียหมายเลข 30 ต.ธนู โทร. 335703-4 จำนวน 22 ห้อง ราคา 500-600 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

อยุธยา
 
 
 
ท่องเที่ยว